Què és l'ISO 14001?

  • En la dècada dels anys 90, neixen els anomenats Sistemes de Gestió Ambiental (SGA), com a instruments de caràcter voluntari adreçats a les empreses perquè aquestes assoleixen un alt nivell de protecció del medi ambient en el marc d'un desenvolupament sostenible.

  • Al llarg d'aquesta dècada es van proposar nombroses definicions per al concepte de SGA, revisant-les es destaca la donada de gestió que inclou l'estructura organitzativa, la planificaió de les activitats, les responsabilitats, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos per a desenvolupar, implantar, dur a terme, revisar i mantenir al dia la política ambiental.

  • Identifica els elements de les empreses que tenen impacte ambiental i assoleix accés a la legislació ambiental adequada.

L’Ajuntament de Torredembarra està duent a terme els treballs necessaris per obtenir la certificació ISO per a l’edifici del Castell.

No hay comentarios: