Què és l'ISO 14001?

  • En la dècada dels anys 90, neixen els anomenats Sistemes de Gestió Ambiental (SGA), com a instruments de caràcter voluntari adreçats a les empreses perquè aquestes assoleixen un alt nivell de protecció del medi ambient en el marc d'un desenvolupament sostenible.

  • Al llarg d'aquesta dècada es van proposar nombroses definicions per al concepte de SGA, revisant-les es destaca la donada de gestió que inclou l'estructura organitzativa, la planificaió de les activitats, les responsabilitats, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos per a desenvolupar, implantar, dur a terme, revisar i mantenir al dia la política ambiental.

  • Identifica els elements de les empreses que tenen impacte ambiental i assoleix accés a la legislació ambiental adequada.

L’Ajuntament de Torredembarra està duent a terme els treballs necessaris per obtenir la certificació ISO per a l’edifici del Castell.

Estat de les reformes de l'Escorxador

Comissió del 13.06.07
Situació actual de les reformes de l'escorxador. Es va mantenir una conversa telèfonica amb el Cap d'intervenció accidental el Sr. Baldomero Rovira López de l'ajuntament de Torredembarra al mes de juliol on ens va explicar que:

  • Hi ha una partida pressupostària aprovada al 2007 de 30.000€ per realitzar el projecte de reforma de l'Escorxador. Però ens fa saber que encara no s'ha començat a fer el projecte i que no en sap quan el realitzaran.